สั่งของจากจีนราคาถูก


สั่งของจากจีนราคาถูก

หลายคนอาจมีคำถามค้างคาใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจีนสั่งของจากจีนราคาถูก ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้จาก 8 หัวข้อต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้นพรีออเดอร์จีนมือใหม่เข้าใจวิธีการสั่งของจากจีนและวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง การพรีออเดอร์จีนมี 2 รูปแบบ ด้วยกัน รูปแบบที่ 1 เป็นการสั่งของจากจีน/สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์จีนโดยตรง เช่น และต้องติดต่อ Shipping ด้วยตัวเอง รูปแบบที่ 2 ทำการสั่งของจากจีน/สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ส่วนกลาง หรือเป็นเว็บไซต์นายหน้า ค่าใช้จ่ายมีการคิด 2 รอบ แบ่งแต่ละรอบออกเป็น รอบค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ได้ทำการซื้อและค่าส่งภายในประเทศจีน และรอบของ Shipping จีน เป็นรอบขนส่งจากจีนมายังประเทศไทยค่าขนส่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ค่าขนส่งจากจีน-จีน หมายความว่า สินค้าจากร้านค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจะถูกนำส่งมายังโกดังของจีนก่อน ส่วนที่ 2 คือ ค่าขนส่งจากจีน-ไทย หมายความว่า เมื่อสินค้าได้ถูกขนส่งมายังโกดังของจีนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการลำเลียงหรือการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศ อาจผ่านทางเรือ ทางบก หรือทางอากาศ ซึ่งเป็นส่วนของการให้บริการของ Shipping ที่ได้เลือกใช้บริการนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยู่ในกระบวนการที่สินค้ากำลังถูกขนส่งมายังประเทศไทยส่วนที่ 3 คือ ค่าขนส่งจากไทย-ไทยหมายความว่า เป็นการขนส่งภายในประเทศไทย เป็นการนำสินค้าที่เก็บไว้ในโกดังไทย และเตรียมกระจายส่งไปยังที่อยู่ของผู้สั่งซื้อสินค้า หรือหากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งส่วนนี้ สามารถไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเองตามโกดังของแต่ละบริษัท Shipping ที่ได้ใช้บริการ

รูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้ามีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ 

ทางเครื่องบิน แน่นอนว่าความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าสั่งของจากจีนราคาถูก ถือเป็นการขนส่งที่ไวที่สุด ขณะเดียวกันก็มีราคาที่แพงที่สุด ทางรถ มีราคาที่ถูกกว่า เหมาะกับสินค้าที่แตกหักได้ง่าย โดยใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน ขึ้นอยู่กับระยะทางและต้นทางที่ส่งของมายังโกดังจีนด้วย ทางเรือ เป็นรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุด แต่ใช้เวลาขนส่งสินค้านานที่สุด ประมาณ 15-30 วัน หรือมากกว่านั้น (ระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า)

เว็บไซต์ขายปลีก-ส่งจากจีน วิธีคำนวณค่าขนส่ง

ในการคำนวณค่าขนส่งสินค้า สามารถคำนวณได้ทั้งกิโลกรัมหรือน้ำหนักของสินค้า และคำนวณเป็นคิว โดย 2 วิธีนี้มีวิธีคำนวณที่แตกต่างกัน คือ

คิดเป็น กิโลกรัม สูตรคือ น้ำหนัก X เรทของแต่ละ Shipping

คิดเป็น ขนาด หรือ คิว (Q) สูตรคือ นำความกว้าง X ความยาว X ความสูง หารด้วย 1 ล้าน X เรทของแต่ละ Shipping

สำหรับสินค้าจะถูกคำนวณสั่งของจากจีนราคาถูก

 ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เลือกใช้บริการ ซึ่งในการคำนวณทั้งสองแบบนั้น โดยบริษัทจะเลือกเรทที่แพงที่สุด ขณะเดียวกันสินค้าที่คิดตามขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักน้อย แต่กินพื้นที่ เช่น หมอน, ผ้าห่ม, ตุ๊กตา เป็นต้น สินค้าต้องห้าม แม้จะเป็นการพรีออเดอร์สินค้าเพื่อนำเข้ามาในประเทศไทย ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถนำเข้าสินค้าได้ทุกอย่าง เมื่อยึดตามกฎหมายของประเทศไทย หากนำสินค้าต้องห้ามเหล่านี้เข้ามาในประเทศอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง แล้วสินค้าต้องห้ามมีอะไรบ้าง อาทิ สินค้าผิดลิขสิทธิ์, วัตถุที่เป็นอาวุธ, พลุ เป็นต้น รายละเอียดสินค้าต้องห้ามที่ห้ามนำเข้ามาในประเทศศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

ช่องทางการชำระเงิน (กรณีนี้ สำหรับผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากเว็บไซต์จีน)

Credit Card ชำระผ่านบัตรเครดิต แต่อาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่บางร้านไม่รับบัตรเครดิต อาจต้องใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นแทน Alipay คือ ธนาคารอินเตอร์เน็ตของจีน ซึ่งสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ เหมือนเป็นธนาคารเคลื่อนที่บนสมาร์ทโฟน โดยการใช้งานหรือการให้บริการนั้นคล้ายกับ Paypal

การสั่งของจากจีนสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์กลาง และสำหรับการเลือก Shippingจีน ให้ตรงกับความต้องการนั้นต้องพิจารณาอะไรหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการ การติดตามความเคลื่อนไหวของการขนส่งสินค้าได้ตลอด ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ต้องให้คำตอบได้อย่างชัดเจน และยังสามารถติดตามสถานการณ์ขนส่งสินค้าของตัวเองได้ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.