โรคสายตา เช็คก่อน รู้ก่อน เสี่ยงน้อย


Femto lasik

โรคของสายตานั้นหลายคนนั้นเลือกที่จะมองข้ามเพราะว่าหลายคนนั้นคิดว่าไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ และ เรานั้นคิดว่าตัวเรานั้นไม่ได้มีความเสี่ยง เพราะว่าเรานั้นคิดว่าตัวเรานั้นไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสายตา  ทำให้หลายคนนั้นเลือกที่จะมองข้ามในส่วนนี้จนทำให้โรคสายตานั้นอาจจะลุกลามมากกว่าที่เราคิด ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของโรคสายตากันก่อนนะครับว่าโรคของสายตานั้นจะมีโรคอะไรบ้าง ที่เราควรรู้ก่อน เช็คก่อน  

ต้อหิน  

ต้อหินนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องของดวงตาที่หลายคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวด้วยเช่นกัน โดยโรคต้อหินนั้นเกิดจากความเสื่อมของเส้นประสาทตา และ ทำให้ สูญเสียในการมองเห็นได้ที่สุด และ ทำให้มีความดันลูกตาสูงด้วยเช่นกัน โดยโรคต้อหินนั้นหากว่าเป็นต้อหินแบบเฉียบพลัน จะปวดตาอย่างมาก และ ทำให้ตามัวลง และ จะเห็นรุ้งดวงไฟ พร้อมกับอาการปวดศีรษะ  ซึ้งต้อหินนั้นจะพบได้บ่อยอย่างมากในคนเอเซีย และ ปัจจุบันพบในคนอายุน้อย (โดยที่พบเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 30 กว่า ๆ มากขึ้น)  

ต้อกระจก  

ต้อกระจกนั้นเป็นหนึ่งในโรคที่หลายคนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอันตรายด้วยเช่นกัน ซึ่งโรคต้อกระจกนั้นเกิดจากการที่ภาวะที่เลนส์ตามีความขุ่นมัว จากปกติที่มีความใส ทำให้แสงนั้นผ่านเข้ามาได้ยาก และ แสงนั้นผ่านเข้ามาที่ดวงตาลดลง และ ทำให้จอประสาทตานั้นรับภาพไม่ได้ชัดเจน โดยโรคต้อกระจกนั้นจะพบได้ในช่วงผู้สูงวัยมากกว่า ตั้งแต่อายุมากกว่า 50-60 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ใช่ว่าวัยอื่น ๆ นั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าในวัยอื่น ๆ ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน  

วุ้นตาเสื่อม  

วุ้นตานั้นเป็นลักษณะเหมือนเจล หนืดใส ที่อยู่ภายหลังลูกตา โดยติดอยู่กับจอประสาทตา ที่ล้อมรอบ เมื่อวุ้นตาเสื่อมนั้นจะมีเปลี่ยนสภาพ บางส่วนจะเป็นของเหลว บางส่วนจะจับตัวเป็นก้อน  ทำให้ภาพในการมองเห็นขยับไป ขยับมา และ การกลอกตา จะมีแสงวาบ คล้ายฟ้าแรบ หรือ แสงแฟลชกล้อง โดยส่วนมากโรควุ้นตาเสื่อมนั้นจะเกิดในช่วงผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และ กลุ่มคนสายตาสั้น หากว่าไม่ได้รับการรักษสานั้นจะทำให้เกิดการฉีดขาด และ ความเสียหายต่อดวงตาอย่างหนักด้วยนะครับ  

เบาหวานขึ้นตา  

เบาหวานขึ้นตานั้นเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากโรคเบาหวาน พบในผู้ป่วยเบาหวาน โดยสาเหตุนั้นมาจากน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ระบบหลอดเลือด และ ระบบประสาทตานั้นเสื่อมลง ส่งผลให้จอชั้นในประสาทตานั้นเกิดการเสื่อมสภาพ หากทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนั้นอาจจะส่งผลให้ตานั้นมืดบอดได้เลยด้วยเช่นกัน  โดยมีสิ่งที่น่าสนใจนั้นคือ หากผู้ป่วยเบาหวานนั้นไม่ได้มีการตรวจในส่วนของการมองเห็น จะไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับดังนั้นการพบจักษุแพทย์ไว้ด้วยจะช่วยได้ดีกว่าอย่างมากนะครับ  

ดังนั้นจะเห็นว่าโรคทางสายตานั้นมีโรคที่หลากหลายอย่างมากนะครับ  และ ปัญหาสายตานั้นใช่โรคนะครับดังนั้นการรักษาสามารถรักษได้ด้วย Femto lasik ที่จะช่วยเราให้มองเห็นได้ดีขึ้นอย่างมาก ดังนั้นใครที่กำลังมีปัญหาทางด้านสายตา หรือ กำลังกังวล การพบจักษุแพทย์คือสิ่งที่ควรทำนะครับ  

Leave a Reply

Your email address will not be published.