หางานโคราช ประจำปี 2564


หางานโคราช

การหางานโคราชสามารถหาได้ในหลาย ๆ ช่องทางทั้งกับหน่วยงานหรือบริษัทที่เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่ม บริษัทจัดหางาน หรือจะหาจากเว็บไซต์หางานก็ได้ ด้วยความที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าในปัจจุบันจึงสามารถหาได้ง่าย ๆ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ในบทความจะมาพูดถึงการหางานในจังหวัดโคราชของปี 2564 ว่ามีงานไหนในเว็บไซต์  

หางานโคราช ไม่ยากอย่างที่คิด 

ในการหางานไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม ผู้สมัครจำเป็นต้องศึกษาก่อนว่ารายละเอียดของานเป็นอย่างไร รวมถึงคุณสมบัติและสวัสดิการที่จะได้รับในแต่ละตำแหน่ง การหางานโคราชก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

พนักงานทำอาหาร  

เป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแล จัดอุปกรณ์ หรือทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำอาหาร บริการทำอาหารเลิศรสเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ รสชาติถูกปาก รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ต้องอยู่ในระดับมาตรฐานเป็นสากลโดยผ่านมาตรฐานของ SOO ก่อนจำทำการเสิร์ฟให้ผู้รับประทาน แล้วต้องแต่งการให้สุภาพตามระเบียบของบริษัท และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 

คุณสมบัติการสมัคร 

 • รับเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี 
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3  
 • ทำงานต่อสัปดาห์ได้ 4-6 วัน 
 • ทำงานต่อวันได้ 4-8 ชั่วโมง 

สวัสดิการของบริษัท 

 • มีการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา 
 • มีการประกันสังคม 
 • ตรวจสุขภาพในหนึ่งปีเป็นประจำ พร้อมด้วยกองทุนสำรองและการประกันอุบัติเหตุ 
 • มีโบนัสให้ตามโอกาส 
 • มีการให้เงินช่วยเหลือและชุดพนักงาน 

พนักงานขายมือถือ  

เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริการและเสนอขายมือถือโดยจะปฏิบัติงานที่ผู้จัดการสาขาได้มอบหมายมา ช่วยเหลืองานในส่วนของธุรการ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือการเช็คสต็อก ให้ความร่วมมือกับองค์กรในการฝึกอบรมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ร่วมงานนอกสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น 

คุณสมบัติการสมัคร 

 • รับเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20-35 ปี 
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช. 
 • สนใจเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการพูดคุย เจรจาต่อรอง  
 • มีคนช่วยค้ำประกัน 

จากบทความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คืองานที่นำมายกตัวอย่างให้อย่างคร่าว ๆ ซึ่งไม่ใช่งานทั้งหมดที่จังหวัดโคราชเปิดรับ หากใครก็ตามที่สนใจหางานโคราชสามารถค้นหาได้ตามเว็บไซต์หางานของจังหวัดซึ่งมีหลากหลายเว็บ โดยจะต้องเลือกเว็บที่น่าเชื่อถือและนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อป้องกันการถูกโกงหรือถูกหลอกให้ไปทำงานที่ทุจริต ส่งผลเสียทั้งต่อตนเอง คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด แต่หากใครต้องการความมั่นใจและสบายใจก็สามารถเข้าไปถามได้กับบริษัทหรือหน่วยงานโดยตรงได้เลย 

Leave a Reply

Your email address will not be published.